Wij zijn een

Internationale Carnavals Federatie

 

De Internationale Carnavals Federatie is opgericht in 2011 en heeft haar presidium in Nederland.

Zoals de naam al zegt, is het een Internationale  vereniging. Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring in het carnaval, zowel in Nederland als het buitenland.

Wij zijn een vereniging van zowel mannen als vrouwen van elke leeftijdsgroep die zich ten doel stellen, muzikale en culturele manifestaties te steunen, in het bijzonder op carnavalsgebied. Het carnaval te  stimuleren, met respect voor typisch plaatselijke gewoonten.

En dit in de breedste zin van het woord, waarbij vriendschap, verbroedering en respect als belangrijkste doel gezien wordt.

Zo is het ook niet verwonderlijk dat wij voor het carnavalsseizoen van zowel Buitenlandse als van Nederlandse verenigingen uitnodigingen ontvangen en van deze dan ook graag gebruik maken.

Maar niet alleen zijn wij in het carnavalseizoen  actief.
Om de saamhorigheid en vriendschap ook buiten het carnavalseizoen te bevorderen, zullen wij bij genoeg animo elk jaar een uitstapje bijv. naar de wijnfeesten in Duitsland organiseren. Als alternatief hebben wij in gedachten een gezamenlijke BBQ.